تغییر اقلیم چه تاثیری بر سلامت انسان دارد؟

تغییر اقلیم چه تاثیری بر سلامت انسان دارد؟

به گزارش دكتر میوه یك عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی در تشریح اثرات تغییر اقلیم بر سلامت انسان می گوید: این تغییرات می تواند بر تمامی جوانب زندگی انسان همچون سلامتی اثرگذار باشد. البته تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامتی می تواند برحسب شرایط جغرافیایی، توپوگرافی و لطمه پذیری مردم منطقه متفاوت باشد.


به گزارش دكتر میوه به نقل از ایسنا، چند سالی است كه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بعنوان یكی از پربحث ترین چالش های زیست محیطی توجهات جهانی را به خود جلب كرده و كارشناسان مختلف محیط زیست، تاثیرات منفی این پدیده را روی موجودات گیاهی و جانوری بررسی و نسبت به آن آگهی می دهند. در چنین شرایطی، در كشور ما نیز مطالعاتی پراكنده در ارتباط با اثرات تغییر اقلیم بر سلامت صورت گرفته و البته بنظر می رسد اتخاذ سیاست های موثر و تصمیمات كاربردی درباب سازگاری و جلوگیری از اثرات سوء این پدیده بر سلامت، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دكتر حامد محمدی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی زنجان و محققی كه چند سالی است در حوزه تاثیر تغییر اقلیم روی سلامت مطالعه می كند؛ به ایسنا می گوید: تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های انسانی و یكی از نگرانی های دهه های آینده بشر است. برای همین است كه در سال ۲۰۱۵ توافق نامه بین المللی پاریس به منظور كنترل افزایش دمای كره زمین، به امضای ۱۹۶ كشور دنیا رسید و هر ساله اجلاس های بین المللی جهت تدوین اقدامات اجرایی كاهش گازهای گخانه ای برگزار می گردد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی زنجان با اشاره به اینكه گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های بشر یكی از اشكالات عمده زیست محیطی است كه در دو دهه اخیر توجه خیلی از محافل علمی و سیاسی جهان را به خود جلب كرده است، می گوید: این تغییرات می تواند بر تمامی جوانب زندگی انسان همچون سلامتی اثرگذار باشد. البته تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامتی می تواند برحسب شرایط جغرافیایی، توپوگرافی و لطمه پذیری مردم منطقه متفاوت باشد.

كودكان و سالخوردگان در معرض اثرات منفی تغییر اقلیم
محمدی در مورد اثرات منفی تغییر اقلیم بر سلامتی انسان می افزاید: تغییرات آب و هوایی و به تبع آن افزایش میانگین دما، سبب افزایش موج گرمایی در تابستان و روزهای كمتر سرد در زمستان می شود. افراد حساس به موج گرمایی شامل مبتلایان آسم، بیماران روانی، كودكان، افراد سالخورده، افراد مشغول در مشاغل حرارتی استرس زا و بی خانمان ها، تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند.

تغییر اقلیم و خطر بیماری های واگیردار
بگفته این استاد دانشگاه، افزایش دفعات وقوع موج های گرمایی، سبب افزایش رطوبت و آلودگی هوای شهرها می شود كه خود می تواند بر سلامت انسان اثرگذار باشد. همین طور وقایعی مانند سیل و خشكسالی كه از تبعات تغییرات آب و هوایی است، می توانند از راه های مختلف بر سلامتی انسان اثرگذار باشند. از دست دادن سرپناه، كاهش تولید مواد غذایی (گرسنگی)، آلودگی منابع آب، افزایش خطر مبتلاشدن به بیماری های واگیردار و لطمه به زیرساخت های ارائه خدمات سلامت همگی می تواند از اثرات وقایع مربوط به تغییرات آب و هوایی محسوب شوند.
این دكترای سلامت در بلایا و فوریت ها، با اشاره به برخی از مطالعات صورت گرفته در حوزه تغییر اقلیم و سلامتی، می گوید: بر طبق تحقیقی كه ما در شهر تهران انجام دادیم، روند تاثیرات پدیده تغییر اقلیم بر مراجعات اورژانس قلبی عروقی و تنفسی در آینده تا سال ۲۰۵۰ را در شهر تهران بررسی كردیم. هم اكنون هم در مورد اثرات این پدیده روی بیماری های منتقله از آب مطالعه ای را در دست اقدام داریم.

مطالعات جزیره ای در مورد تغییر اقلیم و سلامت انسان
این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه می دهد: برای دانشجویان پایان نامه هایی را درباب تاثیر تغییر اقلیم بر گرد و غبار و همین طور تاثیر تغییر اقلیم بر كمیت و كیفیت آب تعریف كرده ایم كه تا آخر سال نتایج آن منتشر خواهد شد. البته در بخش سلامت و تغییر اقلیم در دانشگاه ها و پژوهشگاه های مختلف كشور مطالعاتی انجام شده و حتی تعدادی پایان نامه در حوزه سازگاری با تغییر اقلیم در حال انجام می باشد، اما متأسفانه این مطالعات به شكل جزیزه ای است و انسجامی بین آنها وجود ندارد. منطقی است كه این پژوهش ها به صورت نظام مند و یكپارچه صورت گیرد تا در نهایت امكان استفاده از این پژوهش ها در تصمیم گیری ها و بهبود كیفیت زندگی شهروندان و حفظ سلامتی آنها فراهم گردد.

افزایش مراجعات پزشكی در مناطق سردسیر
ایشان سپس با تاكید بر اینكه اثرات تغییر اقلیم با عنایت به شرایط جغرافیایی و توپوگرافی مناطق مختلف، می تواند متفاوت باشد، می گوید: طبق بررسی ها، در مناطقی كه اقلیمی سرد و كوهستانی دارند، اثرات موج گرمایی شدیدتر است. بدین سبب باید روی اثرات سلامتی تغییر اقلیم درمناطق سرد و معتدل بیشتر متمركز شویم. چون در این نقاط الگوی بارشی از برف به سمت باران در حال تغییر است و چون اقلیم این مناطق سرد بوده مردم در مقابل موج گرمایی ناسازگارتر هستند. برای همین هم مراجعات اورژانس برای بیماری های قلبی، عروقی در فصل گرم بالا می رود و هم آمار تلفات افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینكه پارامترهای اجتماعی، اقتصادی و خصوصیات سن و جنس افراد در تشدید یا تحدید اثرات تغییر اقلیم نقش دارند و با تاكید بر اینكه جوامع و مناطق لطمه پذیرتر بیشتر از تغییر اقلیم لطمه می پذیرند؛ تصریح می كند: تغییر اقلیم روی افراد سالخورده بیشتر تاثیر می گذارد. همین طور در مناطقی كه شغل اصلی مردم دامپروری و كشاورزی است، اثرات تغییر اقلیم مشهودتر است؛ چون در صورت وقوع خشكسالی ناشی از تغییر اقلیم، مردم كل منابع معیشت و اشتغال خودرا از دست می دهند، در نتیجه تغییر اقلیم روی زندگی این افراد و بطور غیر مستقیم روی سلامت آنها اثرگذار خواهد بود.

ضرورت شناسایی خطرات تغییر اقلیم بر سلامتی مردم
محمدی با اشاره به لزوم استخراج آمار و اطلاعات مربوط به تاثیر تغییر اقلیم روی زندگی و سلامت مردم مناطق مختلف ایران تاكید می كند: باید خطرات تغییر اقلیم را احصا نماییم و در بازه های بلندمدت و كوتاه مدت برنامه ریزی هایی برای مقابله با اثرات منفی این پدیده داشته باشیم. اساسا شناسایی اثرات تغییر اقلیم در نقاط مختلف، در تصمیم گیری های كلان كشوری همچون در جانمایی ساخت و سازها، كاربری اراضی، بودجه بندی ها و... موثر خواهد بود. حتی لازم است در برنامه های توسعه كشور در دوره های آتی به داده های مربوط به اثرات تغییر اقلیم در سلامت مردم توجه داشته باشیم.
این استاد دانشگاه علوم پزشكی زنجان در ادامه با اشاره به لزوم پیش بینی تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامت، می گوید: باید روشن نماییم كه تغییر اقلیم چه تاثیری روی سلامت مردم و جامعه دارد؟ برای كاهش اثرات منفی تغییر اقلیم چه اقدامات پیگشیرانه ای می توان انجام داد؟ بدین منظور باید بتوانیم الگوهای تغییر اقلیم و پارامترهای اقلیمی را در آینده بررسی نماییم و بر اساس آن بتوانیم پیش بینی نماییم كه چه اتفاقاتی در سطح ملی و منطقه ای در حال وقوع است. سازگاری با این پدیده باید در برنامه های طولانی مدت و كوتاه مدت مد نظر قرار گیرد.
وی می افزاید: هم اكنون برای پیش بینی چگونگی تغییرات آب و هوایی در مناطق مختلف كشور از داده های تولیدی مركز توزیع داده های IPCC (هیأت بین الدولی تغییر اقلیم) استفاده می نماییم. لازم است با همكاری سازمان های مرتبط زیر نظر سازمان هواشناسی كشور داده های آب و هوایی در مقیاس مكانی و زمانی مناسب تولید و در اختیار محققین همچون پژوهشگران حوزه سلامت برای برآورد با بیماری های مرتبط در آینده قرار گیرد.

لزوم اطلاع رسانی دقیق پدیده های جوی برای بیماران و سالخوردگان
محمدی در بخش پایانی صحبت هایش با اشاره به لزوم اطلاع رسانی های عمومی در مورد اثرات بهداشتی تغییر اقلیم تاكید می كند: عموم مردم باید آموزش های لازم را دریافت نمایند تا اثرات تغییر اقلیم به حداقل برسد. در صورت احتمال وقوع موج های گرمایی و سرمایی و طوفان ها و سایر وقایع حدی آب و هوایی، باید سیستم آگهی و اطلاع رسانی وجود داشته باشد تا گروه های مختلف همچون بیماران قلبی- عروقی و سالخوردگان بدانند كه چه خطراتی در كمین آنها است. تاسیس و راه اندازی یك سیستم آگهی مناسب همراه با اطلاع رسانی عمومی از ضروریات است كه در پیشگیری و كاهش اثرات سوء و در مواجهه با این پدیده موثر و مفید واقع خواهد شد.
منبع:

1398/08/08
15:02:18
5.0 / 5
4265
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴

لینک دوستان دكتر میوه

دکتر میوه

تگهای دكتر میوه

دکتر میوه

دکتر میوه دكتر میوه

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

drmiveh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر میوه محفوظ است