در گفت وگو با دكتر میوه تشریح شد

ناكامی بخش خصوصی در واردات واكسن كرونا تا كنون

ناكامی بخش خصوصی در واردات واكسن كرونا تا كنون

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به دلیلهای عدم توفیق بخش خصوصی در واردات واکسن کرونا، اظهار داشت: متاسفانه گاهی فضاسازی های می شد که گویا میلیونها دُز پشت مرزهای کشور مانده و دولت و وزارت بهداشت نمی خواهد آنها را وارد کند، در صورتیکه به بخش خصوصی بیش از 35 مورد مجوز واردات دادیم، اما مشخصا تا امروز وارداتی از طرف بخش خصوصی در زمینه واکسن کرونا نداشتیم. برای اینکه هنوز هم واکسن کرونا بین دولت ها مذاکره می شود و با نظارت دولت ها جابجا می شود.دکتر کیانوش جهانپور در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: به هر حال باتوجه به وضعیت بازار واکسن در ماه های اولیه آن، موضوع به صورتی قابل پیش بینی بود و این که حتی خیلی از شرکتها موضوع را به مذاکرات بین دولت ها ارجاع می دادند و موضوع قابل پیش بینی بود و در سایر کشورها هم عموما همین اتفاق افتاده است.
فضاسازی های غیرواقعی در حوزه واردات واکسن
وی اضافه کرد: متاسفانه گاهی فضاسازی های می شد که گویا میلیونها دُز پشت مرزهای کشور مانده و دولت و وزارت بهداشت نمی خواهد آنها را وارد کند. به هر حال این فرصت حداقل سه بار به بخش خصوصی داده شد تا اگر می تواند با ظرفیت های موازی که ادعا می شد دراین زمینه وجود دارد، استفاده نماید. بااینکه برخی حرف ها مانند ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون دُز اسپوتنیک و... مشخصا غیرواقعی بود. اگر دقت کرده باشید، باتوجه به کندی روند تولید و محدودیت هایی که وجود دارد، اسپوتنیک هیچ جا نتوانسته حتی یک محموله سه میلیون دُزی را به کشوری تحویل دهد. به هر حال وقتی اعداد و ارقام جمع زده می شد، انگار بخش خصوصی ما می توانست ده ها میلیون دُز واکسن را وارد کند. در صورتیکه ظاهرا بخش خصوصی کشورهای دیگر دراین زمینه این قابلیت را نداشتند.
تاکنون هیچ واکسن کرونائی از طرف بخش خصوصی وارد نشده
جهانپور افزود: به هر حال این فرصت برای بخش خصوصی کشور برقرار شد تا در حوزه واردات واکسن کرونا ورود کند. بطوریکه بیش از ۳۵ مورد مجوز اولیه صادر شد و مشخصا تا امروز وارداتی از طرف بخش خصوصی در زمینه واکسن کرونا نداشتیم. یعنی مواردی که حتی داعیه واردات ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون دُز واکسن را داشتند، حتی در هفته ها و ماه های گذشته نتوانستند ۱۰۰ هزار دُز هم وارد کنند. به هر حال ما همچنان هم امیدواریم با روند رو به رشد تولید واکسن در دنیا در ماه ها و هفته های آتی، باز هم بخش خصوصی بتواند حتی محدود وارداتی داشته باشد، اما آنچه که در هفته های گذشته مشخصا مشاهده شد، که البته پیش از آن هم قابل پیش بینی بود، اما گاهی دوستان نمی پذیرفتند. در نهایت به لحاظ عملی مشخص شد که چنین ادعاهایی عملی نیست و بیشتر ادعاهایی است که روی کاغذ انجام می شود.
جابجایی واکسن کرونا با نظارت دولت ها
وی اشاره کرد: هنوز هم واکسن کرونا بین دولت ها مذاکره می شود و بین دولت ها و با نظارت دولت ها جابجا می شود. وزارت بهداشت هم با همکاری وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و با تلاش هایی که انجام شده، تا امروز با وجود این که پیش بینی خرید، پیش خرید، توافق و تولید داخلی بیش از ۲۷۰ میلیون دُز واکسن است، اما آنچه تا امروز در دسترس قرار گرفته، پنج میلیون و چند صد هزار دُز واکسن است که از این مقدار نزدیک به ۴ میلیون دُز تزریق شده و بقیه هم ظرف روزهای آتی انجام می شود.
ادامه واردات واکسن کرونا در خرداد ماه
جهانپور اظهار داشت: در حوزه واردات هم امیدواریم در صورت تحقق حداقل ۵۰ درصدی وعده ها، بتوانیم فاز دوم را با وارداتی که در هفته های آتی در خرداد ماه داریم، به انتها برسانیم و عملا از تابستان وارد فاز سوم واکسیناسیون شویم. به هر حال حتی اگر ۵۰ درصد وعده های خارجی تحقق یابد، بنظر می رسد که واردات واکسن بصورت هفتگی ادامه داشته باشد.
وضعیت واکسن های تولید داخلی؛ پاستور جلوتر از همهآخرین خبرها از تولید مشترک واکسنهای استرالیایی و روسی در ایران
وی با اعلان اینکه واکسن های تولید داخلی مان هم در انتظار صدور مجوز مصرف اضطراری یا سریع است، اظهار داشت: در واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران که فاز سوم عملا از مرحله میانی عبور کرده و در واکسن برکت هم فاز سوم به نقطه میانی خودش نزدیک می شود. به هر حال این ها در آستانه صدور مجوز مصرف هستند و اگر مجوز مصرف اضطراری آنها صادر شود، طبیعتا آمادگی تولید را دارند. در عین حال تا امروز یک میلیون دُز از واکسن کوویران برکت تولید شده است. واکسن کووپارس رازی و واکسن فخرا هم که بنظر می رسد تولیدشان محدودتر باشد، در فاز دوم مطالعات بالینی هستند و طبیعتا حداقل تا اواخر تابستان و اوایل پاییز انتظار نداریم که به مرحله تولید انبوه برسند.

جهانپور اظهار داشت: واکسن دیگری هم در فاز دوم مطالعات بالینی قرار می گیرد که واکسن بخش خصوصی و شرکت سیناژن است که این شرکت با انتقال فناوری از استرالیا اقدام می کند. در صورتیکه واکسن مورد نظر مرحله اول کارآزمایی بالینی اش را در استرالیا طی کرده، فاز دوم و سوم را در ایران طی می کند و بنظر می رسد در صورت موفقیت این واکسن هم می تواند تا پاییز وارد فاز تولید شود. بنظر می رسد در صورت موفقیت نتایج کارآزمایی بالینی و دریافت مجوز مصرف، تولید مناسبی داشته باشد. سلول واکسن اسپوتنیک وی هم که حداقل در یکی از شرکت های داخلی به نام شرکت اکتوور وارد شده است که البته با مشکلاتی در کشت سلولی مواجه بوده و اگر بتواند کشت سلولی را با موفقیت انجام دهد، می تواند تا اختتام خرداد ماه و اوایل تابستان به بازار برسد، به شرطی که بتواند مراحل تولید را با موفقیت طی نماید.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعلان اینکه بنظر می رسد که ابتدا واکسن کرونای پاستور و پس از آن کوویران برکت زودتر در دسترس قرار گیرند، اظهار داشت: با توجه به این که پاستور در کوبا عملا فاز سوم را دارد به انتها می رساند و در ایران هم مرحله میانی خودرا طی کرده است، بنظر می رسد که پاستوور زودتر مجوز مصرف اضطراری را دریافت کند. البته باید همچنان منتظر ماند.
واردات ۷ میلیون واکسن تا اختتام خرداد ماه، اگر...
جهانپور درباره میزان واردات در خرداد ماه، اظهار داشت: باتوجه به وعده طرف های خارجی به ما شامل کوواکس و خرید مستقیم از کشورهای دیگر، انتظار داریم که حداقل تا اختتام خرداد ماه حدود هفت میلیون دُز واکسن از منابع مختلف دریافت نماییم. البته این مساله به توان تولید و توزیع طرف های خارجی بستگی دارد و اگر وعده ها محقق شود تا اختتام خرداد ماه می توانیم بیش از هفت میلیون دُز واکسن دریافت نماییم، اما این مساله کاملا تابعی از روند تولید در آن کشورها و سیاست های شرکت های تولیدکننده خارجی است.
قرارداد ۶۰ میلیون دُزی واردات اسپوتنیک به کجا رسید؟
وی درباره سرنوشت قرارداد ۶۰ میلیون دُزی با اسپوتنیک روسیه، اظهار داشت: آن قرارداد منعقد شده، اما هیچ کدام از قراردادهای قبلی چه با اسپوتنیک و چه با کشورهای دیگر، تا امروز ضریب تحقق ۱۰۰ درصد یا حتی ۵۰ درصد نداشته همه در ارسال واکسن به صورتی تاخیر دارند. اسپوتنیک هم توافق کرده که طی شش ماه از اواخر بهار تا اختتام پاییز، به ما ۶۰ میلیون دُز واکسن دهد، اما هنوز طبق بررسی های ما روند تولید واکسن اسپوتنیک در روسیه و خارج از روسیه کند است، اما امیدواریم که محقق شود.

جهانپور اشاره کرد: برنامه ریزی که انجام شده، حتی با ضریب تحقق ۵۰ درصد برنامه ریزی شده است، بر این اساس در صورت تحقق ۵۰ درصد واکسن ها چه از محل تولید داخل و چه از خرید خارجی، موجب می شود که ما از برنامه واکسیناسیون مان جلوتر باشیم. این ۵۰ درصد حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون دُز واکسن می شود.
زمان واکسیناسیون عمومی مقابل کرونا
وی درباره زمان ورود به فاز واکسیناسیون عمومی، اظهار داشت: طبیعتا با توجه به این که سرعت واکسیناسیون مان به نسبت قابل قبول است، به شرطی که سرعت تامین واکسن هم حفظ شود و بالاتر رود، اگر بتوانیم فاز دوم را تا اوایل تابستان و فاز سوم را در تابستان پیش بریم، طبیعتا فاز چهارم که واکسیناسیون عمومی است، در پاییز صورت خواهد گرفت.
1400/03/11
10:29:29
5.0 / 5
306
تگهای خبر: بهداشت , تولید , طب , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱

لینک دوستان دكتر میوه

دکتر میوه

تگهای دكتر میوه

دکتر میوه

دکتر میوه دكتر میوه

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

drmiveh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر میوه محفوظ است