برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت برای مهار كرونا در ۶ ماه اول؛

از تامین حداکثری واکسن تا تصویب قانون قرنطینه

از تامین حداکثری واکسن تا تصویب قانون قرنطینه

دکتر میوه: وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیریت همه گیری کووید -19 را همچون برنامه های اولویت دار اجرائی خود معرفی و تاکید کرده که ˮ این مداخلات آنی و در اولویت نخست برای کاهش مرگ و میر و ناتوانی براثر همه گیری کووید19 به شکلی طراحی، اجرا و پایش خواهند شد که نتایج آنها حداکثر تا شش ماه نخست دولت سیزدهم برای مردم ملموس و در بهره مندیشان از خدمات سلامت اثربخش باشد.


به گزارش دکتر میوه به نقل از ایسنا، در برنامه های ارائه شده دکتر بهرام عین الهی - وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی تاکید شده که تعهد به اجرای این برنامه ها در بازه های زمانی کوتاه مدت (نهایتا اختتام سال نخست) و میان مدت و تا اختتام دولت سیزدهم است.
در این برنامه تاکید گردیده است که منظور از کوتاه مدت تا سه ماه اول وزارت، میان مدت تا ۲ سال اول وزارت و طولانی مدت تا آخر دوره ۴ ساله وزارت می باشد.
در برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی برای مدیریت همه گیری کووید-۱۹، از طرف بهرام عین الهی تاکید شده که این مداخلات آنی و در اولویت نخست برای کاهش مرگ و میر و ناتوانی براثر همه گیری کووید۱۹ به شکلی طراحی و بوسیله ارتقای مشارکت همه عناصر حاکمیت و بسیج نیروهای توانمند، اجرا و پایش خواهند شد، که نتایج آنها حداکثر تا ۶ ماه نخست دولت سیزدهم برای مردم ملموس و در بهره مندیشان از خدمات سلامت اثربخش باشد.
در برنامه مدیریت جامع کووید-۱۹ که از طرف بهرام عین الهی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده آمده است:
«با توجه به افزایش موارد مبتلاشدن و مرگ و میر ناشی از کووید -۱۹ در کشور و تاثیرات عمیق در ابعاد مختلف سلامت جامعه این برنامه بعنوان اولویت اصلی سیستم سلامت بگونه ای تدوین شده
است که در کوتاه مدت در صورت اجرا روند افزایشی مبتلاشدن و مرگ ناشی از بیماری را متوقف کرده و در دراز مدت قادر می باشد سطح ایمنی جمعیتی را افزایش دهد.
هر گونه برنامه ای در سطح ملی بمنظور مدیریت کووید -۱۹لازم است شامل حمایت همه جانبه از نظام سلامت، استراتژی ملی برای هماهنگی، مدیریت و فرماندهی واحد، برنامه ریزی، طراحی
زنجیره و پروسه تامین منابع مورد نیاز از سطح محلی تا بین المللی، به همراه رصد و نظارت، حمایت عملیاتی از سازمان ها و دستگاه های درگیر و در نهایت تحقیق و نوآوری است.
در انجام این مهم تلاش در جهت جلب مشارکت همگانی، مدیریت اطلاعات، توسعه نظام مراقبت و افزایش ظرفیت نظام سلامت، مدیریت تماس ها، توجه به جنبه های اجتماعی همه گیری، پشتیبانی از گروه های لطمه پذیر، نظارت بر مبادی ورودی و مدیریت تجمعات بمنظور پیش گیری از گردش ویروس و تولید وارینت های جدید ویروس، توسعه شبکه آزمایشگاهی و ظرفیت تشخیصی، تدوین پروتکلهای ملی مراقبتی و درمانی به طور سرپایی یا بستری، تامین خدمات سلامت پایه و غیر کوویدی برای سایر بیماران و در نهایت واکسیناسیون ملی گسترده و سریع با بهره گیری از واکسن های داخلی و سایر واکسن های وارداتی بمنظور دسترسی به ایمنی جمعیتی و در نهایت برنامه ریزی دقیق برای بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی می باشد.
۱- تقویت نقش و کارکرد ستاد ملی مدیریت همه گیری کووید – ۱۹با حضور وزرا و مدیران مرتبط، نمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوه قضائیه، نهادهای مذهبی (سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هماهنگی حوزه های علمیه) و برخی از متخصصین حوزه های مختلف (به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت) در سطح ملی و بین المللی با مدیریت ریاست محترم جمهور و/یا معاون اول و با دبیری وزیر بهداشت بمنظور فرماندهی و مدیریت واحد کووید – ۱۹ و معرفی سخنگو
۲- تقویت نقش و کارکرد کمیته علمی- مشورتی (با تشکیل زیر کمیته های تخصصی) متشکل از نخبگان و اندیشمندان از حوزه های تخصصی اقتصاد، سلامت، امنیت، فرهنگ و... بمنظور تصمیم سازی/سیاست سازی و انجام رصد کلان بیماری، ارزیابی مداخلات و سیاست های ملی و بازنگری برنامه ها و مداخلات با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان رصدخانه و دیده بانی ابعاد مختلف کووید و مشارکت در تولید شواهد علمی مورد نیاز برای تصمیم گیری/ تصمیم سازی و سیاستگذاری در ستاد

۳- تقویت نقش و کارکرد ستاد مدیریت سلامت در کووید ۱۹ در وزارت بهداشت بمنظور امکان سنجی سفارش های کمیته علمی، اجرائی کردن مصوبات مرتبط کلان مدیریت و ملی ستاد سلامت در سطح ملی متشکل از کلیه ذینفعان سلامت با شکل گیری کمیته های فرعی

۴- تقویت نقش و کارکرد ساختار و چارچوب پاسخ ملی به همه گیری از سطح محلی تا سطح ملی (National Response Framework) با محوریت عالی ترین مقام اجرائی ملی/استانی و دستگاهی برمبنای برنامه ملی آمادگی و پاسخ (با استفاده از شبکه مراکز هدایت عملیات EOC) متناظر کمیته علمی و ستاد سلامت (وجود ۳ کمیته در سطح ملی و متناظر استانی شامل ستاد ملی، ستاد وزارتی و کمیته علمی)

۵- ارزیابی و پایش مداوم خطرات و تاثیرات ناشی از همه گیری و پیش بینی تاثیرات مختلف بیماری بر ابعاد مختلف جامعه (سلامت جسمی و روانی، فردی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... ) توسط نمایندگان دستگاه های مرتبط در سطح ملی و در سطح استانی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد علمی شواهد و استاندارد ابزار از استفاده با (Comprehensive and continue risk assessment) با محوریت ستاد ملی و استانی
۶- تدوین مداوم نقشه توزیع جغرافیای همه گیری و رنگ بندی برمبنای نتایج ارزیابی خطر و پیش بینی سناریو های محتمل ملی و استانی توسط کمیته علمی و مشورت
۷- تدوین نقشه راه و برنامه جامع پاسخ ملی و استانی برمبنای سناریوهای محتمل حداقل برای ۲ سال آینده تا دستیابی به وضعیت ایمن و پایدار به طور نقشه راه
۸- تدوین برنامه پاسخ سریع، برنامه پاسخ عملیاتی در سطح ملی و استانی برمبنای رصد مداوم خطرات و تاثیرات ناشی از پاندمی متناسب با نقشه خطر ملی و استانی
۹- ارزیابی مداوم مداخلات و سیاست های ملی و استانی توسط تیم مستقل علمی (کمیته علمی-مشورتی) و اصلاح مداوم برنامه ها، سیاست ها و مداخلات ملی برمبنای درس آموخته ها
۱۰- ادغام بانکهای اطلاعاتی مرتبط و شکل دهی داشبورد واحد اطلاعات سلامت بمنظور مدیریت واحد، جامع و شفاف اطلاعات از سطح ملی تا استانی (ادغام بانکهای اطلاعاتی و تعیین سطح دسترسی) در دو سطح تخصصی و عمومی
۱۱- برنامه ریزی درباب اعمال، اصلاح یا برداشتن محدودیت های اجتماعی(لاک دان و... ) برمبنای ارزیابی مداوم شرایط در سطوح ملی و استانی؛ مبتنی بر فاکتورهای مرتبط: شدت و قدرت انتقال بیماری، تعداد و روند موارد ابتلای روزانه و ابتلای کل، تعداد موارد بستری، مراجعه کنندگان به مراکز سرپایی و بستری، میزان پوشش واکسیناسیون، جمعیت گروه های لطمه پذیر، ظرفیت پاسخ سیستم سلامت و پیش بینی و ارزیابی تاثیرات این مداخلات بر سلامت، رفاه و جنبه های اجتماعی زندگی مردم. این محدودیت ها می تواند در وضعیت اوج بیماری (قرمز) منجر به قرنطینه کامل تا بازگشا یی محدود باشد. نظارت و مشارکت نیروهای مسلح و سازمان های نظارتی در این مهم در طول دوره محدودیت ضروری می باشد. از طرفی هماهنگی کلیه دستگاهها در اعمال محدودیت بسیار مهمست.
۱۲- استخراج تبیین و با بازگشایی فاکتورهای استفاده از تجارب ملی و بین المللی و تدوین نقشه راه ملی و استانی بمنظور بازگشایی هوشمند برمبنای رصد مداوم همه گیری در سطح ملی و استانی (national reopening program)
۱۳- تدوین برنامه جامع پشتیبانی از اقشار و گروه های پذیر لطمه (National Social Protection Program) به اشکال مختلف متناسب با شرایط از پرداخت مستقیم تا معافیت ها و تخصیص وام ها
۱۴ - تفویض اختیار عملیاتی به استانداران و مدیران محلی و سیاست گذاری در سطح ملی
۱۵- بازنگری، تبیین و اطلاع رسانی برنامه ملی بمنظور تسریع واکسیناسیون همگانی:
- پشتیبانی از تولید واکسن های داخلی و گرفتن مجوزهای بین المللی
- تامین مالی ویژه برای واکسیناسیون کووید با بکارگیری تمام ظرفیتهای عمومی و خصوصی کشور
- تامین حداکثری واکسن های تایید شده خارجی برمبنای نیاز
- کمک بمنظور تامین سبد واکسن های متفاوت جهت گروه های مختلف برمبنای سند ملی
- تلاش جهت تجاری کردن واکسن های داخلی و ورود به بازارهای جهانی
- استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و نیروهای مسلح برمبنای تجارب ملی و بین المللی بمنظور تسریع در واکسیناسیون همگانی
- تدوین برنامه های استانی واکسیناسیون برمبنای سند ملی و با در نظر گرفتن شرایط محلی
- اطلاع رسانی و شفاف سازی درباب پروسه تولید واکسن های موجود و پروسه تاثیرگذاری واکسن توسط متخصصین بوسیله رسانه ها و فضای مجازی
- تدوین و اطلاع رسانی برنامه ملی و استانی واکسیناسیون و نظارت دقیق بر توزیع واکسن با رعایت زنجیره سرد
- افزایش درک خطر مردم با آموزش مداوم درباب بیماری و تاثیرات آن و نقش واکسیناسیون و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در قطع زنجیره بیماری
- مدیریت و جلوگیری از نشر اخبار ضد و نقیض و شایعات و پاسخ سریع و شفاف به رویدادها و اخبار منفی محتمل منتسب به واکسن و مدیریت بیماری
- تزریق رسانه ای واکسن به افراد سرشناس و با نفوذ برای جلب اطمینان افکار عمومی
- تلاش جهت تهیه شیوه نامه برمبنای سند ملی برای دسترسی افراد پرخطرتر و گروه های لطمه پذیر به واکسن و اطلاع رسانی گسترده برنامه ریزی دقیق جهت اجرای برنامه
- برنامه ریزیهای مناسب جهت واکسیناسیون گسترده و دسترسی همگانی به واکسن
- جلب مشارکت اجتماعی و سازمان ها ی مردم نهاد در توزیع عادلانه واکسن و مدیریت جریان های واکسن هراسی و ضد واکسن
- تشکیل کمیته ملی تامین واکسن با بهره بردن از توان بخش خصوصی واجد شرایط و سفارتخانه ها برای واردات واکسن
- اطلاع رسانی دقیق وشفاف در ارتباط با چگونگی توزیع عادلانه واکسن
- پایش و نظارت بر تاثیرات سوء و عوارض واکسن ها
۱۶- برنامه جامع ارتقای اعتماد اجتماعی با اطلاع رسانی و شفافیت پروسه مدیریت بیماری و افزایش مشارکت اجتماعی در کلیه برنامه ها
۱۷- برنامه ریزی عملیاتی و اقدامات بمنظور افزایش عدالت و کاهش نابرابری های اجتماعی در همه گیری کووید-۱۹ خصوصاً دسترسی به خدمات بهداشتی، و درمانی مراقبتی، تشخیصی، توانبخشی برای مراقبت و واکسن (تامین سالمندان، معلولین و گروه های لطمه پذیر در منزل با کمک نیرو های بسیجی و داوطلب محلی با نظارت مراکز بهداشتی و درمانی)
۱۸- آموزش مداوم مدیران و مردم برمبنای شواهد علمی مرتبط و قابل اعتماد درباب پروسه و واکسیناسیون توانبخشی، تشخیص، درمان، مراقبت در منزل با بهره گیری از همه ظرفیت های رسانه ای
۱۹- اشتراک تجارب محلی و ملی در سطح بین الملل
۲۰ - بهره گیری از ظرفیت مردمی خصوصاً بسیج، نیروهای مسلح، روحانیون، سمن ها، خیرین و داوطلبان سلامت در کلیه سطوح برنامه
۲۱- اصلاح و بازنگری نظام مراقبت، توسعه و تقویت سیستم هشدار اولیه در همه گیری و نظارت قاطعانه بر مداخلات و سیاست های ملی و محلی
۲۲ - اصلاح و بازنگری برنامه های در رابطه با قطع زنجیره انتقال، کاهش مواجهه عموم مردم با ویروس خصوصا سالمندان و گروه های لطمه پذیر، مدیریت اطلاعات، پشتیبانی از گروه های لطمه پذیر، کاهش مرگ و میر ناشی از کلیه عوامل و کاهش نابرابری در دسترسی به کلیه خدمات مورد نیاز همچون واکسیناسیون
۲۳ - برنامه ریزی در جهت اجرای صحیح اصول فاصله گذاری اجتماعی/فیزیکی تا دستیابی به وضعیت ایمن و پایدار در جامعه (با سفارش کمیته علمی و مشورتی) و نظارت دقیق بر اجرای آنها با در نظر گرفتن تنبیهات و جرایم متناسب
۲۴- بیماریابی فعال و هوشمند بمنظور پیش گیری از گسترش بیماری به مدلول اطمینان از تشخیص به موقع کلیه موارد بیماری (با بروز علایم و یا تشخیص آزمایشگاهی) تا بهبود کامل، ایزوله کردن بیماران و ارائه اطلاعات و مراقبتهای لازم، همزمان شناسایی کلیه تماس ها، قرنطینه و پایش وضعیت سلامت وعلایم کلیه تماس ها برای این منظور توسعه ظرفیت تست و بیماریابی رایگان در دسترس قرار گرفتن تست خصوصا در مناطق کم برخوردار و برای کلیه گروه های مردم، دسترسی گسترده به تست سریع آنتی ژن و PCR و پوشش بیمه ای تست ها
۲۵- مدیریت هوشمند محدودیت سفرها با تاکید بر مسافرت به شهرهای سیاحتی و زیارتی (خصوصاً در روزهای تعطیلات) با اعمال ضمانت های اجرائی و عملیاتی با بهره گیری از ظرفیت های قضایی، انتظامی و نظامی
۲۶_ جرم انگاری و اعمال ممنوعیت هرگونه تردد و حضور در هرگونه تجمع انسانی برای مبتلایان
۲۷- توسعه ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز خدمات سرپایی و مراقبت در منزل
۲۸_ تصویب قانون جامع قرنطینه در مجلس شورای اسلامی
۲۹- توسعه و فعال سازی طرح شهید قاسم سلیمانی متناسب با شرایط کشور
۳۰- تدوین و اجرای برنامه جامع سلامت روانی – اجتماعی در پاندمی و دوره های بعد از پاندمی
در ادامه این برنامه، وزیر پیشنهادی بهداشت سفارش هایی را برای مدیریت جامع کووید در سطح داشته است که عبارتند از:

سفارش های محوری در سطح ملی برای مدیریت جامع کووید-۱۹
۱- هماهنگی، برنامه ریزی، تامین منابع مالی و پایش برنامه
• راه اندازی و توسعه شبکه مراکز هدایت عملیات، ادغام بانکهای اطلاعاتی و تعیین سطح دسترسی، ارزیابی مداوم و جامع خطر و تاثیرات بیماری با روش علمی ومشارکت کلیه ذی نفعان، پیش بینی و استخراج سناریوهای محتمل، تدوین برنامه پاسخ سریع و برنامه پاسخ عملیاتی
• ارزیابی مداوم برنامه ها و مداخلات ملی با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی و توسط کمیته علمی - مشورتی
• اولویت بندی تامین و توزیع منابع برمبنای میزان تاثیر و اثربخشی مداخلات و برنامه های ملی
• ارزیابی مداوم ظرفیت و منابع موجود و نقشه توزیع منابع در سطح کشور
• اشتراک مداوم دانش و تجارب بین کلیه ذی نفعان

۲- ارتباطات خطر، مشارکت عمومی و مدیریت اطلاعات و شایعات، اطلاعات متناقض
• راه اندازی مرجع ملی اطلاع رسانی و مدیریت شایعات و پاسخ به سوالهای پر تکرار با سخنگوی واحد در ستاد ملی، ستاد وزارتی و کمیته علمی و متناظر استانی
• لزوم جلب مشارکت مردم و افزایش اعتماد اجتماعی بمنظور تبعیت از سفارش های بهداشتی و تامین نیاز های پایه مردم
• تدوین برنامه جامع حمایت اجتماعی از گروه های لطمه پذیر، خصوصا برای افراد کم برخوردار و مشاغل کوچک به اشکال مختلف
• رصد مداوم عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و تاثیرات اجتماعی بیماری در گروه های مختلف بوسیله رصدخانه ملی اجتماعی
• جلب مشارکت همگانی و سازمان های مردم نهاد، بسیج، روحانیون در واکسیناسیون، مدیریت تماس ها، مراقبت در منزل و مراقبت از سالمندان و گروه های لطمه پذیر
. جلب مشارکت همگانی در پذیرش و رعایت سفارش های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
• تامین اطلاعات مورد نیاز مردم از کانال معتبر و به طور منظم توسط چهره های شناخته شده و قابل اعتماد

۳- توسعه سیستم مراقبت، ارزیابی های اپیدمیولوژیک، مدیریت تماس ها و سازگار کردن سفارش های بهداشتی با شرایط اجتماعی
• توسعه نظام مراقبت از بیماری و تقویت ظرفیت حوزه سلامت بمنظور تشخیص بموقع، درمان موارد مثبت، پیگیری و قرنطینه تماس ها، و سازگار کردن مداخلات در رابطه با شرایط اجتماعی و فرهنگی که می توان در سطح کلان زنجیره انتقال را قطع نماید.
• مدیریت هوشمند داده های اپیدمیولوژیک بیماری، دریافت اطلاعات موثق از ظرفیت سیستم سلامت و آگاهی از شاخصهای خطر و لطمه پذیری ها شواهد لازم برای تدوین سفارش ها و مداخلات ملی را فراهم می آورد.
• تصمیم گیری درباب اعمال، اصلاح یا برداشتن محدودیت های اجتماعی (لاک دان و... ) لازمست برمبنای ارزیابی مداوم شرایط در سطح محلی و ملی صورت گیرد. فاکتورهای مرتبط برای این تصمیمات شامل: شدت و قدرت انتقال بیماری، تعداد موارد ابتلای روزانه و ابتلای کل، تعداد موارد بستری، مراجعه کنندگان به مراکز سرپایی و بستری، ظرفیت سیستم سلامت و پیش بینی و ارزیابی تاثیرات این مداخلات بر سلامت، رفاه و جنبه های اجتماعی زندگی مردم باشد. این محدودیت ها می تواند در وضعیت اوج بیماری (قرمز) منجر به قرنطینه کامل تا بازگشایی محدود باشد. نظارت و مشارکت نیرو های مسلح و سازمان های نظارتی در این مهم در طول دوره محدودیت ضروری می باشد. از طرفی هماهنگی کلیه دستگاهها در اعمال محدودیت بسیار مهم می باشد.
• پیش گیری از گسترش بیماری به مدلول اطمینان از تشخیص بموقع کلیه موارد بیماری، ایزوله کردن بیماران، و ارائه اطلاعات و مراقبت های لازم، همزمان شناسایی کلیه تماس ها، قرنطینه و پایش وضعیت سلامت وعلایم کلیه تماس ها برای این منظور توسعه ظرفیت تست و بیماریابی رایگان در دسترس قرار گرفتن تست خصوصا در مناطق کم برخوردار و برای کلیه گروه های مردم
. قرنطینه و قطع زنجیره بیماری و تشخیص واریانت های جدید بسیار حایز اهمیت است
• مدیریت تمام موارد ابتلا، شناسایی منبع عفونت و پایش تماس ها بمنظور فهم الگوی انتقال و تدوین الگوی پایش پس از واکسیناسیون بسیار حیاتی است

۴- مدیریت مبادی ورودی ملی و استانی، سفر های ملی و بین المللی، مدیریت تجمعات انبوه
• بمنظور کاهش خطرات احتمالی لازمست به مسافرین سفارش شود که به طور دایم علائم و نشانه های بیماری را در خود پایش کنند. علاوه بر این لازمست در مبادی ورودی ملی و استانی و مرزهای کشور نظام مراقبت و مدیریت موارد مستقر شود. البته برمبنای ارزیابی خطر لازمست در مبادی ورودی امکان ایزوله، ارائه خدمات مراقبتی و درمانی و قرنطینه تماس ها وجود داشته باشد.
• تجمعات انبوه و تعاملات انسانی تاثیر مطلوبی بر سلامت روان و رفاه مردم داشته و در نهایت بر بهبود اقتصاد و سرمایه اجتماعی تاثیر انکار ناپذیری دارد. ولی صدور
هر گونه مجوز برای تجمعات لازمست با ارزیابی دقیق خطر بمنظور پیش بینی خطرات احتمالی تجمع و ظرفیت های موجود برای مدیریت و کاهش خطرات صورت گیرد.
• باتوجه به متغیر بودن خطر لازمست ارزیابی خطر البته با مشارکت خود متولیان و مردم محلی به طور مداوم صورت گرفته و نتایج آن به طور شفاف در اختیار مردم و متولیان قرار گیرد. این امر می تواند ضمن بهبود اعتماد اجتماعی میزان مشارکت را هم می افزاید.
• مدیریت سفرهای داخلی و خارجی خصوصا از مناطق پر خطر یا به مناطق پر خطر باید به طور هماهنگ در سطح محلی و ملی لازمست صورت گیرد.
۵- حفظ و ارتقای ظرفیت آزمایشگاهی و تشخیصی
. توسعه خدمات آزمایشگاهی بمنظور انجام تست به طور گسترده در دسترس و رایگان اساس مدیریت بیماری است. تست اساس تشخیص موارد و مدیریت خوشه هاست که به دنبال تشخیص بلافاصله می توان موارد را ایزوله کرد و تماس ها را نیز قرنطینه و درنهایت زنجیره انتقال را می توان قطع کرد. دسترسی به تست سریع آنتی ژن و PCR لازمست بطور گستره و پوشش بیمه ای تست ها لازمست فراهم گردد.
• البته باید امکانات لازم بمنظور تشخیص واریانت های جدید در کشور نیز فراهم شود.

۶- پیشگیری و کنترل بیماری، حفاظت از کارکنان نظام سلامت
• تامین ایمنی و سلامت مردم و کارکنان سیستم سلامت و حفاظت از منابع سیستم سلامت از اولویت های مدیریت اپیدمی است.
• بمنظور پیشگیری و مدیرت بیماری لازمست برنامه ملی تدوین و با فواصل زمانی مشخص به روزرسانی شود.

۷- مدیریت موارد بیماری، اقدامات و خدمات مراقبتی، درمانی و بالینی
• تظاهرات بالینی کووید به طور دائم درحال تغییر است. از کل مبتلایان ۸۰ درصد دارای علایم خفیف و متوسط و ۱۵ درصد علائم شدید را تجربه می کنند و نیازمند مراقبت های تنفسی هستند و ۵ درصد هم شرایط بسیار بدی را تجربه می کنند و نیازمند خدمات مراقبت ویژه هستند. این گروه مشکلات شدید تنفسی، شوک سپتیک و... را تجربه می کنند.
• شواهد علمی عدیده ای وجود دارد که نشان دهنده عوارض ماندگار و دراز مدت این بیماری است همچون خستگی، اختلالات شناختی که نه فقط مبتلایان به نوع شدید بیماری بلکه مبتلایان به نوع خفیف و متوسط را نیز درگیر خواهدنمود. این عوارض در افراد زیادی مانع بازگشت آنها به زندگی پیش از بیماری می شود.
• توسعه ظرفیت سیستم سلامت و خصوصاً ظرفیت خدمات توانبخشی از ضروریات است.
۸ - حمایت عملیاتی و پشتیبانی و اصلاح زنجیره تامین
• اثربخشی تخصیص منابع مالی حمایتی و جاری برمبنای شرایط بیماری در سطح محلی و ملی به اشکال مختلف بیشتر خواهد شد. افزایش منابع، توزیع عادلانه، تامین و ذخیره اقلام راهبردی برمبنای ارزیابی مداوم خطر و پرداخت بموقع و کافی پرسنل و کارکنان سیستم سلامت از اولویت های این شرایط است. تامین زنجیره سرد در پروسه واکسیناسیون از ضروریات خصوصا در مناطق کم برخوردارست. باتوجه به تغییر نیازها در مناطق مختلف لازمست ظرفیت لازم برای تامین منابع در اسرع وقت ایجاد گردد.

۹- تامین خدمات سلامت پایه برای مردم
• توسعه ظرفیت سیستم سلامت در این شرایط دارای فوائد کوتاه مدت و دراز مدت است و میتواند ظرفیت سیستم سلامت را به استانداردهای منطقه ای و بین المللی نزدیک کند. تامین
خدمات سلامت غیر کوویدی مورد نیاز مردم از ضروریات شرایط فعلی است.

۱۰ -واکسیناسیون
• تامین واکسن از منابع داخلی و منابع معتبر و تایید شده خارجی در اسرع وقت و انجام سریع و گسترده واکسیناسیون چاره مهم و اصلی کنترل اپیدمی و اولویت اول ملی است.
• تامین واکسن به تنهایی کافی نیست مدیریت توزیع و انجام واکسیناسیون با رعایت زنجیره سرد و مشارکت آحاد مردم، روحانیون، سازمان های مردم نهاد و... باید در اولویت قرار گیرد.
پایش مداوم واکسیناسیون و افراد واکسینه شده نیز باید برنامه ریزی شود. در کنار واکسیناسیون رعایت سفارش های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نیز باید مورد نظر باشد.
منبع:

1400/05/24
13:35:33
5.0 / 5
286
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵

لینک دوستان دكتر میوه

دکتر میوه

تگهای دكتر میوه

دکتر میوه

دکتر میوه دكتر میوه

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

drmiveh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر میوه محفوظ است