دکتر میوه drMiveh

دکتر میوه رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها در دكتر میوه

به گزارش دكتر میوه مدیركل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام نمود: احتمال بروز خطاهای درمانی 10 درصد است كه 75 درصد آنها قابل پیشگیری است.

دكتر میوه: طبق مطالعه اخیر محققان، نوشیدن دو یا چند لیوان نوشابه با افزایش ریسك مرگ مرتبط می باشد.

دكتر میوه: دبیر انجمن علمی لطمه شناسی ایران، نسبت به تعطیلی آزمایشگاه های پزشكی در شهرهای كوچك و خالی شدن مناطق محروم از حضور متخصص پاتالوژی آگهی داد.

به گزارش دكتر میوه عضو فرهنگستان علوم پزشكی ضمن تاكید بر سلامت جسمانی در سالمندان اظهار داشت: افراد سالمند نباید خویش را بازنشسته بدانند و تا حد امكان و توانایی تحرك داشته باشند.

دكتر میوه: شبكه های خصوصی مجازی عمدتا هیچ قابلیت جدیدی فراهم نمی كنند كه از طریق مكانیسم های جایگزین قابل ارائه نباشد، اما نرم افزار كریو این خدمات را به طور موثر تر و با خدمات پایین تری تعیین می كند.

به گزارش دكتر میوه سرپرست اقامتگاه دارآباد محك، اظهار داشت: این اقامتگاه تنها مختص بیمارانی كه مراحل درمان خویش را در بیمارستان محك سپری می كنند، نیست.

به گزارش دكتر میوه رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، اظهار داشت: سامانه جامع و یكپارچه نرم افزارهای هیئت امنا در جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اقدامات این مجموعه برای نخستین بار در حال راه اندازی است.

به گزارش دكتر میوه رئیس پژوهشكده تكنولوژی های جدید پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، اظهار داشت: نقشه برداری از مغز جنبه درمانی ندارد و یك تكنولوژی برای شناخت بیماری ها است.


دکتر میوه دكتر میوه

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

drmiveh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر میوه محفوظ است