در نشست خبری سازمان نظام پرستاری مطرح شد

انتقاد از طرح تصویب رشته مراقبت سلامت، تعامل دو جانبه با وزارت بهداشت

انتقاد از طرح تصویب رشته مراقبت سلامت، تعامل دو جانبه با وزارت بهداشت

دكتر میوه: رئیس سازمان نظام پرستاری ضمن انتقاد از آنچه كه آن را طرح تصویب رشته مراقبت سلامت خواند، اظهار داشت: چرا وقتی پرستاران بضاعت فعالیت در این حوزه را دارند باید رشته و چالش جدیدی تولید كنیم؟به گزارش دكتر میوه به نقل از ایسنا، اصغر دالوندی در نشست خبری امروز سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: در سال های اخیر حاشیه هایی اطراف سازمان نظام پرستاری وجود دارد. بنابراین یكی از اقداماتی كه در دوره اخیر انجام شد محور قرار دادن پژوهش در این سازمان بود تا همه چیز مبتنی بر شواهد اعلام گردد.

وی افزود: افزون بر این، آموزش هم در این سازمان جهت دهی شد. چونكه نقش پرستاری در آموزش جامعه بسیار مهم می باشد و ما به سمت آموزش مردم در حال حركت هستیم. بنابراین با روسای سازمان های هلال احمر و اورژانس به تفاهم رسیدیم تا نقش پرستاری را در جامعه پررنگ نماییم.

رئیس سازمان نظام پرستاری در ادامه خاطرنشان كرد: وقتی گفتمان علمی و آموزشی وجود داشته باشد، خیلی از مشكلات قابل حل است. چون نظام پرستاری می خواهد تعامل دو جانبه ای با وزارت بهداشت داشته باشند. در این مدت هم وزارت بهداشت این مورد را درك كرده كه ما می خواهیم به وزارت بهداشت كمك نماییم.

وی در ادامه با اشاره به بحث واگذاری صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پرستاری در حوزه اجرایی اضافه كرد: ما تلاش كردیم مسئله تربیت پرستار بیمارستانی به جایی رسانده شود؛ اما امسال می بینیم كه دو كد رشته بدون ارزیابی دقیق و شاخص های مناسب در دفترچه كنكور در مورد این رشته قرار گرفت. وزارت بهداشت باید در این زمینه پاسخگو باشد. چون كه مشخص شدن زیرساخت های جذب هیات علمی بالینی و بورسیه شدن دانشجویان پرستاری اجرایی نشد. بنابراین به صراحت گفتیم كه با این تفاسیر پیشنهاد ما تمام و جمع شدن ماجرای تربیت پرستار بیمارستانی بود.

دالوندی در ادامه با اشاره به اینكه هدف از تربیت پرستار بیمارستانی افزودن سالیانه ۵۰۰ نفر به جمعیت نیروهای پرستاری بود، اضافه كرد: سازمان سنجش هم علاوه بر این مورد ۱۵ درصد یعنی معادل ۹۰۰ نفر به جمعیت كدرشته های پرستاری اضافه كرد. این در حالیست كه این رشته نیاز به عرصه فعالیت و مركز بهداشت دارد. بنابراین و با عنایت به محقق نشدن معیارهای تربیت پرستار بیمارستانی توجیهی برای ادامه آن نمی ماند.

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به طرح تصویب رشته مراقبت سلامت اظهار نمود: ۸۰ درصد سرفصل های این رشته با رشته پرستاری همپوشانی دارد. وقتی پرستاری وجود دارد، تربیت مراقبت سلامت چه معنایی دارد. این مورد تنش بزرگی است. جامعه پرستاری، مركز توسعه برد پرستاری، رئیس انجمن علمی و همینطور سازمان نظام پرستاری با این رشته مخالف هستند.

وی اضافه كرد: بهانه طرح تولید رشته مراقبت سلامت این بود كه پرستاران با حقوق یك میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حوزه بهداشت فعالیت نمی كنند، اما كارشناس مراقبت سلامت می خواهد بدون دركی از بیمار و بدون اینكه واحد پاتولوژی بگذراند در این زمینه فعالیت كند. شورای برنامه ریزی نمی تواند رشته ای كه ۴۰ درصد و بیشتر همپوشانی دارد تصویب كند. وقتی پرستاران این بضاعت را دارند كه در این حوزه فعالیت كنند، چرا باید رشته و چالش جدیدی تولید و نارضایتی شغلی پرستاران را تشدید نماییم.
وی با اشاره به اینكه پرستاران بیكار زیادی وجود دارند كه دوست دارند در حوزه بهداشت فعالیت كنند، اضافه كرد: خیلی از دانشجویان طرحی در نوبت هستند و می توانند ظرفیت این شغل را پر كنند. كشوری كه تولید ناخالص داخلی آن ۱۰ برابر بیشتر از ایران است، پرستاران را در صف اول مراقبت های اولیه از بیماران قرار می دهد. به علت اینكه نظام ارجاع در كشور حاكم نیست، برای سرماخوردگی هم مستقیم به پزشك متخصص رجوع می نماییم. چطور بهورز روستایی می تواند ۴۷ قلم دارو تجویز كند، اما پرستار نمی تواند یك آسپرین تجویز كند؟
رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینكه امروز دنیا به سمت بیمارستان زدایی پیش می رود، اضافه كرد: در مسیری كه پیش می رویم راهی به جز توجه به خدمات جامعه نگر و تقویت خود مراقبتی در مردم نداریم. بنابراین به وزارت بهداشت سفارش می نماییم كه به سطح اول درمان، ارتقای سلامت و پیشگیری توجه كند و رشته مراقبت سلامت را تولید نكند.
وی در ادامه بیان كرد: جامعه پزشكی بیمارزدگی را القا كرد و پرستاران را به بیمارستان ها كشاند. این در حالیست كه فعالیت در بیمارستان ها فقط بخشی از وظایف آنها است. بخش دیگری از وظیفه پرستاران در جایگاه مراقبت های اولیه تعریف می گردد. برخی مراقبت های پیشرفته در اورژانس هم می تواند توسط پرستاران صورت گیرد.
دالوندی با اشاره به نقش پرستاران در اقتصاد سلامت خاطرنشان كرد: ما باید خدمات مراقبت در منزل را به شدت توسعه دهیم و زیرساخت های آن مانند بیمه را فراهم نماییم. ما در حوزه ارتقای سلامت خودمراقبتی مردم، تغییر سبك زندگی و مهارت آموزی آنان به خوبی كار نكردیم. حدود ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ مركز مشاوره و مراقبت در منزل ثبت شده، اما آمار دقیقی نداریم كه كدام مراكز فعال می باشند. چون نظارت خوبی در این زمینه صورت نمی گرفت.
رئیس سازمان نظام پرستاری با انتقاد از واقعی نبودن تعرفه های مراقبت در منزل اظهار نمود: پرستار در شهری مانند تهران نمی تواند با تعرفه تزریق آمپول كه ۸۰۰۰ تومان اعلام شده در این مراكز فعالیت كند.
به گفته دالوندی، ۸۰ درصد نیروهایی كه در این مراكز فعالیت می نمایند، حرفه ای نیستند؛ بنابراین باید فضای پرستاری از پرستار نماها پاك شود تا مردم طعم واقعی خدمات پرستاری را بچشند.
وی تصریح كرد: نظارت بر این مراكز فعلا بر عهده وزارت بهداشت است، اما در قانون سازمان نظام پرستاری هم مبحث نظارت بر این مراكز آمده است. در بعضی بیمارستان های خصوصی، مراكز ترخیص بیمارستان به مركز مراقبت در منزل تبدیل گشته است. سدی كه جلوی مراكز مراقبت در منزل تولید شده، باید شكسته شود، چون این مورد سبب شده حتی یك بیمار بخش خصوصی هم به این مراكز ارجاع نشود. بیمارستان های خصوصی می خواهند بیمار در دست خودشان بماند؛ این در حالیست كه بیمارستان موظف است با نزدیك ترین مركز مراقبت در منزل قرارداد ببندد و بیماران خویش را به آن ارجاع دهد.
دالوندی با اشاره به اینكه با تعرفه هایی كه برای این مراكز تعیین شده اعزام پرستار به منازل صرفه اقتصادی ندارد، اظهار نمود: این تعرفه ها در سال ۹۵ بازبینی شد، اما با این حال در شهرهای بزرگ قابلیت اجرا شدن ندارد. با عنایت به اینكه تعرفه ها صرفه اقتصادی ندارند، خیلی از این مراكز با وجود اینكه مجوز دریافت كرده اند اما فعلا فعالیت نمی كنند. تعدادی از مراكز فعال هم مجبور می شوند برای بقای خود از نیروهای غیر حرفه ای استفاده كنند.
رئیس سازمان نظام پرستاری اضافه كرد: تا پوشش بیمه ای برای این خدمات برقرار نشود، خدمات مراكز مراقبت در منزل نهادینه نخواهد شد. بیمه هم گفته است كه فعلا موارد سكته مغزی، بیماری های قلبی مزمن، خدمات ICU و برخی بیماری های كودكان مقرر است به صورت آزمایشی بیمه شود. پس از شش ماه اگر به نفع بیمه ها بود شاید پوشش بیمه ای به سایر خدمات هم تسری پیدا كند.
به گزارش دكتر میوه به نقل از ایسنا، در ادامه این نشست محمد شریفی مقدم - معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به سابقه ۶۰ ساله طرح پرستاری در منزل در دنیا، اظهار نمود: امروز دنیا به سمتی حركت می كند كه تخت های بیمارستانی كاهش پیدا كند، اما افزایش این تخت ها برای ما افتخار است؛ در صورتی كه هزینه راه اندازی یك تخت بیمارستانی یك میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به اینكه نقش پرستار در ایران فقط در بیمارستان تعریف شده است، اظهار داشت: مبحث مراكز مراقبت در منزل در ایران از دهه ۷۰ شروع شد چون این نیاز در مردم وجود داشت. در آن زمان ۳۳ مركز غیرمجاز شناسایی شدند. بنابراین در سال ۷۸ آئین نامه مراكز مشاوره و مراقبت در منزل تصویب و ۱۰۰۰ مركز مبادرت به دریافت مجوز كردند، اما به علت برخی دیدگاه های تنگ نظرانه فعال نشدند. در سه سال قبل وزارت بهداشت روی این مورد كه نیاز مردم به این خدمات به شكلی برآورده شود، حساس شد؛ چون اگر این خدمات از مراكز غیرمجاز دریافت شود خسارت بار خواهد بود.
وی همچنینی افزود: برخی بیمارستان های خصوصی گروهی را برای انجام ادامه مراقبت های ویژه به منزل بیماران می فرستند. این گروه برای ۲۴ ساعت خدمات پرستاری مبلغی بین ۵۰۰ هزار تا یك میلیون تومان دریافت می كنند؛ در حالیكه بیماران بستری شده در بخش آی سی یوی یك بیمارستان خصوصی باید برای هر شب مبلغی معادل سه میلیون تومان بپردازند.
شریفی مقدم در ادامه خاطرنشان كرد: در سال ۹۵ با عنایت به نیاز مردم و فشار افكار عمومی، تعرفه خدمات مراقبت در منزل به شورای عالی بیمه ارسال شد و برای مثال در این بسته تعرفه ای هزینه یك ساعت مراقبت تخصصی پرستاری ۱۸۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود؛ این درحالیست كه هزینه یك ساعت كار پرستاران در بیمارستان های دولتی ۴۵۰۰۰ تومان است. هم اكنون هم پرستاران ساعتی بیش از ۱۵۰۰۰ تومان اضافه كار دریافت می كنند.1397/05/17
15:16:59
5.0 / 5
4487
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴

لینک دوستان دكتر میوه

دکتر میوه

تگهای دكتر میوه

دکتر میوه

دکتر میوه دكتر میوه

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

drmiveh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر میوه محفوظ است